16 Διεθνές Συνέδριο ο Πάτρα, 28

16 Διεθνές Συνέδριο ο Πάτρα, 28