11ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

11ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας