6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ