5. Γλώσσα και επικοινωνία. Ακουστική μειονεξία και επικοινωνία

5. Γλώσσα και επικοινωνία. Ακουστική μειονεξία και επικοινωνία