20.2.2014, Συντονιστική Επιτροπή Τομέα Φιλοσοφίας

20.2.2014, Συντονιστική Επιτροπή Τομέα Φιλοσοφίας