"Σήψη - Μία Επείγουσα Ιατρική Κατάσταση", 13 Σεπτεμβρίου 2014