1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος

1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος