2008 - 16/03/2015 - Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας

2008 - 16/03/2015 - Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας