1. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

1. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ