02.04.2015, Συντονιστική Επιτροπή Τομέα Φιλοσοφίας

02.04.2015, Συντονιστική Επιτροπή Τομέα Φιλοσοφίας