21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πέμπτη 23

21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πέμπτη 23