"Συνοδός Πρυτάνεων: Έκκληση για προστασία του Καποδιστριακού