Aspiratore/irrigatore di coagulazione sec. GORDTS

Aspiratore/irrigatore di coagulazione sec. GORDTS