2. I numeri Naturali, N.

2. I numeri Naturali, N.