2014.07.27 2014 SL大阪シリーズ第3戦

2014.07.27 2014 SL大阪シリーズ第3戦