1/12 Honda RS1000 `81 耐久レーサー 完成

1/12 Honda RS1000 `81 耐久レーサー 完成