Ang buhay na kasama Ang isang bata ay kasiyahan

Ang buhay na kasama Ang isang bata ay kasiyahan